Track Review / Преглед на песен

Name / Заглавие: Love Kicks
Author / Автор: Sekko (Sekko)
File / Файл: sekko_lovekicks.mp3 (4.24Mb)
Style / Стил: Techno / Trance
Rating / Рейтинг: --- (0.00 / 0)
Downloads / Изтегляния: 1978
Duration / Времетраене: 4:37
Description / Описание: И с твърдите кикове може да се опише любов. Enjoy.

Rating and Comments / Рейтинги и коментари (0):