Track Review / Преглед на песен

Name / Заглавие: NadRusalka
Author / Автор: Sekko (Sekko)
File / Файл: sekko_nadrusalka.mp3 (3.82Mb)
Style / Стил: Techno / Trance
Rating / Рейтинг: --- (0.00 / 0)
Downloads / Изтегляния: 2150
Duration / Времетраене: 4:10
Description / Описание: Не знам до колко сте свикнали на подобен стил но за добро или лошо аз рядко излизам от него...

Rating and Comments / Рейтинги и коментари (0):