Track Review / Преглед на песен

Name / Заглавие: Radio Dub Sofia
Author / Автор: KamaradeSt.Anna (kamaradest.anna)
Co-Authors / Съавтори: Sollbits
File / Файл: rds.mp3 (5.63Mb)
Style / Стил: Dub /
Rating / Рейтинг: --- (0.00 / 0)
Downloads / Изтегляния: 1638
BPM: 140
Duration / Времетраене: 2.27

Rating and Comments / Рейтинги и коментари (0):