Track Review / Преглед на песен

Name / Заглавие: black
Author / Автор: петър илиев хрисимов (kraen)
File / Файл: kr43n-black_church.mp3 (6.32Mb)
Style / Стил: Other / Other
Rating / Рейтинг: --- (0.00 / 0)
Downloads / Изтегляния: 1608
BPM: 100
Duration / Времетраене: 06.54
Description / Описание: frenchcore

Rating and Comments / Рейтинги и коментари (0):