Track Review / Преглед на песен

Name / Заглавие: F...... IT ALL
Author / Автор: Димитър (da6eto)
File / Файл: f...._it_all.mp3 (4.09Mb)
Style / Стил: Electro / Electronic
Rating / Рейтинг: --- (0.00 / 0)
Downloads / Изтегляния: 1807
BPM: 135
Duration / Времетраене: 5
Description / Описание: just a track

Rating and Comments / Рейтинги и коментари (0):