Track Review / Преглед на песен

Name / Заглавие: Orenda
Author / Автор: Николай Георгиев (DJCyberGod)
File / Файл: dj_cybergod_-_orenda.mp3 (6.97Mb)
Style / Стил: Dark / Psychedelic
Rating / Рейтинг: ***** (4.25 / 3)
Downloads / Изтегляния: 1240
BPM: 155
Duration / Времетраене: 7:36
Description / Описание:

Rating and Comments / Рейтинги и коментари (3):

2006-10-10 16:36:32 от Анатолий Иванов (scop) оценка: 3.7500
рейтинг: Аранжимент: 4
Оригиналност: 3
Усещане/емоция: 3
Качество на звукозаписа и звукообработката: 5
коментар:
2006-10-08 20:53:44 от Иван (EmIssIoNs) оценка: 4.7500
рейтинг: Аранжимент: 4
Оригиналност: 5
Усещане/емоция: 5
Качество на звукозаписа и звукообработката: 5
коментар:
2006-09-19 00:17:05 от Rossen Antonovski (NessoR) оценка: 4.2500
рейтинг: Аранжимент: 4
Оригиналност: 4
Усещане/емоция: 4
Качество на звукозаписа и звукообработката: 5
коментар: