Идеи, цели и средства

„ВОКС” е сдружение с нестопанска цел регистрирано 2004 г. Софийски градски съд. Идеята, която обедини и събра екипа е изграждане на адекватна творческа среда, в която всеки имащ отношение към компютърно генерираната музика ще може свободно и професионално да твори. Това непосредствено сформира и основната цел на сдружение „ВОКС”, а именно да подпомага развитието на млади таланти, занимаващи се с компютърно генерирана музика. Други цели са:
  • Кандидатстване по регионални и международни програми, проекти и инициативи в областа на образованието, изкуството и културата.
  • Информационно осигуряване и квалификация на хора на изкуството, които работят за реализиране целите на сдружението.
Средствата, с които сдружението постига свотите цели са:
  • Презентиране и обучение в областа на компютърното музициране, включително дистанционно обучение чрез Интернет портал с лекции, статии, анкети и форум, както и свободно място за качване на авторска музика и проекти.
  • Провеждане на конкурси, продуциране на млади таланти и предоставяне на адекватна материална база и техническо осигуряване, чрез нашето звукозаписно студио и екип.