Categories
Bookmarks

  Име на проекта:   “АУДИОЛАБОРАТОРИЯ ВОКС” - Реализиран
  Институции:  „Държавна Агенция за Младежта и Спорта” (ДАМС)

  Продължителност: Декември 2005 – Юни 2006

  Цел:  Създаване на подходяща среда за развитие, насърчаване и подпомагане на млади творци с изявени дарби в областта на електронната музика,  звукозаписа и цифровата обработка на звук, обмен на опит между членовете на целевата група, както подпомагане тяхната предпрофесионална подготовка.

  Дейности:
  •   Организирани свободно достъпни обучителени курсове по компютърно музициране и звукозапис;
  •   Изградена интернет информационна страница с лекции, материали и общодостъпен форум.
  •   Доизграждане и оборудване на звукозаписно студио за нуждите на целевата група;
  •   Безвъзмездно предоставено студийно време на младите музикални творци за самообучение и практика в областта на компютърната музика;
  •   Медийно популяризиране на проекта и проведен на прес-брифинг, изготвени и разпространени  рекламни материали.
  •   Поддръжка, мониторинг и развитие на вече изградената среда.

  Резултати:
  Създадена  благоприятна и леснодостъпна среда за развитие и реализация на  младите творци в България в областта на компютърната музика и звукозапис. Проведени 2 курса – “Звукозапис и звукообработка” и „Работа със софтуер за звукозапис и звукообработка – Steinberg Cubase SX 3”. Придобити умения от целевата група и предпрофесионална подготовка за успешна реализация в тяхната област. Функциониращо музикално студио – “VOXXLab”. Публикувани материали в медиите (преса, радио и телевизия) касаещи сдружение “ВОКС” и неговата дейност, както и текущия проект.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.

  Advertisement: