Categories
Bookmarks

  Име на проекта:   “L2S (Learn To Share)” - Реализиран

  Институции:  VOXX, Front Point, група Балканджи;

  Продължителност:  “2 години”

  Цел: Основната цел на проекта „Learn To Share (L2S)” е създаването на общодостъпен и свободен за ползване ресурс със семпли на акустични барабани. Проектът е първата стъпка от серия инициативи за създаването на свободна библиотека от семпли, които ще бъдат достъпни за всички музиканти и композитори професионалисти и дебютанти. Библиотеката ще бъде реализирана като интернет базирана каталожна система и ще цели както да популяризира свободния обмен между хора, продуциращи и създаващи авторски продукти, така и да предостави легално и леснодостъпно така необходимите и скъпо струващи семпли на акустични барабани. Авторските права на семплите и създадените по проекта материали ще бъдат с поддържаните от „Криейтив Комънс” договори. Лицензионната политика на проекта е насочена към свободно ползване и разпространение на семплите, което гарантира равен достъп за всички заинтересовани. Това осигурява и непрекъснат цикъл на споделяне и създаване, обмен на култура и ремиксиране на вече създаденото. Проектът е силно насочен към дебютиращи музиканти, които нямат възможности да ползват или закупят иначе скъпоструващи семпли. Несъмнено проектът „L2S“ ще повиши и културата на ползване на авторско съдържание, като популяризира начините за легален и свободен културен обмен между потребителите.

  Технически данни:
  • Акустична среда – dead room
  • Преампи – Tascam;
  • Микрофони – AKG, Shure, Studio Projects, MXL, Neumann;
  • Барабани и чинели – Yamaha, Sonor, Istambul, Paste, Zildjan;
  • Софтуер – Cubase SX3
  • Файлов формат – wav (24bit, 48kHz stereo)
  • Лиценз – Creative Commons Sampling Plus 1.0 License

  Дейности:

  •   Рекординг сесии
  •   Обработка и категоризиране на материала
  •   Публикуване в специализирани аудио форуми
  •   Изградена интернет каталожна система свободна за достъп и даунлоад от потребителите:

  Резултати:
  •   Над 20000 импресии за 1м. (
  •   около 1000 човека са си свалили въпросните семпли

  Име на проекта:  “CALL FOR MUSIC”- Реализиран

  Институции:  “CULT.BG FOUNDATION”, “NATIONAL FUND CULTURE”, “SWISS CULTURAL PROGRAMME BULGARIA – PROHELVETIA”, “GOETHE-INSTITUT SOFIA”, “OPEN PROJECTS FOUNDATION”;

  Продължителност:  “Септември 2006 –продължава”

  Цел:  създаване на устойчива среда за развитие и насърчаване на млади дебютиращи музиканти, занимаващи се с компютърно генерирана (електронна) музика.

  Дейности:
  •   Изградена отворена и свободна за участие онлайн конкурсна система “Call4Music” за авторска електронна музика, публикувана на адрес: http://voxxlab.org/call4music.php
  •   Проведени няколко конкурса.
  •   Проведени няколко свободни и отворени Уъркшоп и среща на младите дебютиращи автори в конкурсната система “Call4Music” и промотиране на тяхната продукция.

  Резултати:
  •   Само за първите 2 месеца: Над 120 дебютиращи автори, Над 320 публикувани авторски произведения под “криейтив комънс” лиценз http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ свободни за слушане и даунлоад от широката общественост, както и около 600 регистрирани потребители в конкурсната система “Call4Music” имащи възможността да оценяват и коментират авторските произведения по определени критерии, както и да пишат кратки рецензии за всяко произведение.
  •   Излъчени над 10 победители с които бяха проведени няколко студийни сесии и мероприятия.

  Име на проекта:   “АУДИОЛАБОРАТОРИЯ ВОКС” - Реализиран
  Институции:  „Държавна Агенция за Младежта и Спорта” (ДАМС)

  Продължителност: Декември 2005 – Юни 2006

  Цел:  Създаване на подходяща среда за развитие, насърчаване и подпомагане на млади творци с изявени дарби в областта на електронната музика,  звукозаписа и цифровата обработка на звук, обмен на опит между членовете на целевата група, както подпомагане тяхната предпрофесионална подготовка.

  Дейности:
  •   Организирани свободно достъпни обучителени курсове по компютърно музициране и звукозапис;
  •   Изградена интернет информационна страница с лекции, материали и общодостъпен форум.
  •   Доизграждане и оборудване на звукозаписно студио за нуждите на целевата група;
  •   Безвъзмездно предоставено студийно време на младите музикални творци за самообучение и практика в областта на компютърната музика;
  •   Медийно популяризиране на проекта и проведен на прес-брифинг, изготвени и разпространени  рекламни материали.
  •   Поддръжка, мониторинг и развитие на вече изградената среда.

  Резултати:
  Създадена  благоприятна и леснодостъпна среда за развитие и реализация на  младите творци в България в областта на компютърната музика и звукозапис. Проведени 2 курса – “Звукозапис и звукообработка” и „Работа със софтуер за звукозапис и звукообработка – Steinberg Cubase SX 3”. Придобити умения от целевата група и предпрофесионална подготовка за успешна реализация в тяхната област. Функциониращо музикално студио – “VOXXLab”. Публикувани материали в медиите (преса, радио и телевизия) касаещи сдружение “ВОКС” и неговата дейност, както и текущия проект.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сдружение ВОКССкъпи колеги и приятели, уважаеми гости добре дошли на официалната страница на сдружение “ВОКС”! Тук ще намерите информация за сдружението, новини, събития, проекти, нашите идеи, цели и средства, както разбира се и много авторска електронна музика свободна за слушане и download събрана от многобройните конкурси, които сдружение “ВОКС” провежда през годините. Сайта е в процес на обновяване. Заповядайте отново.

  Advertisement: